Breaking News
இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 22/06/2020

இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 22/06/2020

இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 22/06/2020

குவைத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு சென்ற IndiGo Chartered விமானம்

About அருள்

Check Also

இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 10/08/2020 - Jaffna Tamil | Sri Lanka News Tamil | World News Tamil

இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 10/08/2020 – Jaffna Tamil | Sri Lanka News Tamil | World News Tamil

இலங்கை முக்கிய செய்திகள் 10/08/2020 – Jaffna Tamil | Sri Lanka News Tamil | World News …