Tuesday , December 18 2018
Home / Poems / இவனொரு சமூகக்கவிஞன் (வீடியோ இணைப்பு)

இவனொரு சமூகக்கவிஞன் (வீடியோ இணைப்பு)

தன் கவிதை திறமைகளை கற்பனைகளை உதறிவிட்டு நடைமுறைகளை தொகுத்து இலக்கியமாக்கும்
இவன் ஒரு இளைய பாரதி.

Check Also

சோறு போடுவான் சொந்த மகன்