இலங்கை செய்திகள் 08/03/2024

0
14

இலங்கை செய்திகள் 08/03/2024

அ.தி.மு.கவுடன் கூட்டணி சேர மாட்டோம்

விமான சேவையை நிறுத்துவதாக ஏர்-பிரான்ஸ் அறிவிப்பு