நாட்டிலுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் பூட்டு

0
11

நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் நாளைய தினம் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது